Ecos d.o.o. je trgovina vodomaterijalom i centralnim grijanjem uz dobro razvijenu distributivnu i servisnu mrežu u Bosni i Hercegovini.

Ecos
Poslovni Centar 96
Ivan Žabić
+387 30/717-294

KOD GAJE
Ive Lole Ribara 4
Mladen Bjelajac
+387 65/567-838

NUĆA
Zanatski centar A-4
Nisvet Dostović

+387 61/179-404

LASER – BI
Dr. Irfana Ljubijankića br. 157
Senudin Harčević
+387 62/432-626

Elektrounion
Sarajevska 7
Esad Delić
+387 61/370-380

EDOS-RS
Ljeljenča 23
Trivko Trivković
+387 66/973-628

SOLAR d.o.o.
5. korpusa
Remzija Harambašić
+387 37/470-009

VATEL s. p.
Vukosavačka br. 7.
Vaso Đojić
+387 65/601-051

ALMA SP
Maoča b.b.
Sanel Mujkanović
+387 61/427-722

TERMO-AQUA
Armija BiH b.b.
Meho Spahić

+387 61/494-484

BORAC
505. viteške brigade b.b.
Fikret Hadžić
+387 61/794-909

GRIJANJE i VODOVOD TERMO ALEKSIĆ SZTR
Voje Kecmana b.b.
Dario Aleksić
+387 66/982-053

BORO TERM
Poljice b.b.
Božo Nedić

+387 65/978-561

ČANČAR
Jevrejska b.b.
Nedeljko Čančar

+387 65/532-297

GORAMONJ
Branilaca Grada bb
Mustafa Đananović
+387 35/704-906

BAKALUK
Sviračka b.b.
Elvir Keserović
+387 35/816-240

UGLED
Meše Selimovića b.b.
Aleksandar Tulemija
+387 51/830-375

TRGOŠPED
Branilaca b.b.
Alija Junuzović
+387 61/362-698

SZR HIDROVOD
Han ploča b.b.
Nenad Đukić
+387 63/895-340

ECOSOLAR D.O.O.
Dobošnica b.b.
Sead Softić
+387 61/710-500

MOTRONIC d.o.o.
II. Bojne rudničke bb
Matej Škobalj
+387 63/186-950

HIDROMETAL
Magistralni put 15.
Milan Marinković
+387 57/223-185

LUCKY – PRI
Prvomajska br. 39.
Dragan Dragojević
+387 65/516-448

VODOTOK
Vuka Karadžića br. 34.
Zoran Vuković
+387 65/918-560

PRO INŽENJERING
Aziza Sokolića 3
Nikola Vidić
+387 65/732-005

OD SUPERVOD
Hum brdo 4
Ermin Mujezinović
+387 64/4530-875

OD HIDROM
Naselje Rosulje,
Nova Vogošća, Blok 11, Ulaz DPPZ i PD1
Adnan Memišević
+387 62/623-215

OBRENOVIĆ D.O.O.
Cara Lazara br. 15.
Mladen Radonja
+387 57/321-361

RALE
Cara Dušana b.b. S-62
Dragan Savić
+387 54/611-179

UNIVERSAL 
Piljuzici 468
Samir Halvadžić
+387 61/762-785

SINGULARIA
Hadži Hasanage Pašića br. 2.
Ilhad Subašić
+387 61/258-672

SLOBODAN I SLAĐAN
Zmaj Jovina b.b.
Božidar Poljčić
+387 65/581-197

STAMBENI SERVIS
Kočevska Čikma 1
Elvedin Sadikovski
+387 61/361-098

TANASIĆ s.p.
Ulica 5/9
Radoslav Tanasić
+387 65/006-155